RIDHUSREGLER


Alla medlemmar gemensamt äger, sköter och ansvarar för anläggningen och dess material.


Alla som betalt sina avgifter har lika stor rätt att använda anläggningen. Nya och orutinerade, som gamla och rutinerade.


Ingen skall behöva städa efter dig och din häst. Det skall du göra själv.


Man likväl som rättigheter har skyldigheter för att klubben ska fungera.


Tillsammans med andra medlemmar medverka att klubben är välskött och trivsam för alla.


Ridhuset är öppet för alla medlemmar hela dygnet.


Ridhuset kan hyras ut till kurser och liknande och är då naturligtvis stängt.


När det bedrivs lektioner i klubbens regi är en 20 meters volt öppen för övriga. 


Knacka alltid innan du går in i ridhuset.


Skritta innanför spåret, ifall annan ryttare arbetar i annan gångart på spåret.


Högerregeln gäller vid fri ridning.


Visa hänsyn och bra uppförande.


Longering och tömkörning är tillåten då övriga ryttare samtycker.


Ljuset SKALL släckas av den som sist lämnar ridhuset.


Hinder skall plockas undan av den som sist använder dessa.


Hjälm skall ovillkorligen bäras vid ALL ridning på anläggningen.


Hundar skall vara kopplade.


Det råder rökförbud i ridhuset.


Upplysningar när ridhuset är upptaget se kalender på startsidan


Ryttare ansvarar för att hinder plockas bort. Detta gäller om ridhuset inte är upptaget av andra aktiviteter


Hinder får tas fram, utanför tider för fri hoppning, men endast enklare övningar (inte hela banor). Om du är först i ridhuset och tagit fram hinder, så har du rätt att behålla dessa framme under tiden du rider. Om nästkommande ryttare ej vill rida med hinder framme, så får han/hon vänta tills du är klar. Hoppning får inte ske under flera timmar, utanför tiden för fri hoppning.


Vid tiden för fri hoppning har man rätt att ta fram hinder, oavsett om man är först eller inte.


Under tiden vid fri dressyr, så får man inte ta fram hindermaterial.

BOKNINGSREGLER


Bokade lektioner endast i klubbens regi. Vad gäller lektion för privat instruktör får detta ske i mån av tillgänglighet och kan ej förbokas. Vid privat instruktör gäller högst en instruktör /tillfälle och bana. Fråga övriga i manege/ridhus om det går bra och visa hänsyn.


Enstaka kurser eller arrangemang i hela eller delar av anläggningen kan bokas av föreningens medlemmar mot avgift. (Anläggningskort gäller ej vid dessa tillfällen).


Dock ska uthyrning endast ske till sådant arrangemang som gagnar vår egen verksamhet och gynnar våra medlemmar.


KOSTNAD:

se information under fliken Avgifter.


Allt ska efter användning återställas i ursprungligt skick och städning ska på respektive enhet. Skulle inte detta krav uppfyllas debiteras 500 kronor för utebliven städning.


Bokningar: Catarina Svensson, ordforande@himledalensridklubb.se

0706-624011

Himledalens Ridhus byggdes 1989 på Runestens gård i Grimeton. 

Storlek: 20*60

Underlag: Fiber

Ny LED-belysning installerades sommaren 2022 av Bravida i Varberg

Bevattning sker inställda tider under natten från sprinkler i taket. 

Underlaget harvas två gånger i veckan, se ridhusschema på startsidan för information om dagar och tider.

Solceller installerades i februari 2023 av Bravida i Varberg