MEDLEMSAVGIFTER 2024


 • Medlemsavgift 2024
  (måste betalas innan tävlingslicens löses). 
 • Junior (f.-05 eller senare) 300 kronor
 • Senior 450 kronor
 • Familjekort 800 kronor
 • Stödjande medlem 150 kronor

  För att bli medlem:
  ALLA inbetalningar SKALL ske via klubbens bankgiro 5414-2765.
  Uppge namn (vid familjekort samtliga i familjen), personnumrets 10  siffror, adress, postnummer, postort, telefonnummer samt e-post adress (Uppgifterna kan skickas i ett e-post till kassören: kassor@himledalensridklubb.se

  Tack på förhand
  Julia Svensson/Kassör/ kassor@himledalensridklubb.se


Medföljare, se hit!


Det ingår en försäkring i medlemskapet hos oss, så om olyckan skulle vara framme så är även du som medföljare försäkrad.  

 


Himledalens Ridklubb

SWISHNR: 1230417865

ANLÄGGNINGSAVGIFTER 2024


För att få inneha ett anläggningskort, måste man ha betalt Medlemsavgift i HIRK. Se medlemsavgifter ovan.


 • Anläggningskortet är personligt.
 • Ponnyläger, ungdomsläger och träningsläger arrangerade av ungdomsstyrelsen är fria från anläggningskostnad.


Om man som icke medlem i HIRK deltager på lektioner, så kräver vi att man är medlem i någon annan ridklubb ansluten till Svenska ridsportförbundet. Man betalar då för enstaka lektioner. Detta för säkerhet och försäkring som ingår i ett medlemskap.


Den lägre avgiften är till för våra medlemmar som tävlar för klubben eller på annat sätt har sitt engagemang i klubben. I detta pris ingår då att man hjälper till på klubbens arrangemang såsom tävlingar, programridningar etc


Licens för annan klubb:

I de nya högre avgifterna kan de som har licens och engagemang i en annan klubb lösa. Då är ni befriade vara funktionär på våra tävlingar. Detta för att vi tror att ni har många uppdrag i er licensklubb också och då svårt att hinna med. De som vill hjälpa till dubbelt får givetvis göra detta och då betala den lägre avgiften ;)


Betalning:

Anläggningsavgiften betalas in via bankgiro 5414-2765, där du fyller i namn samt typ av kort (tex helår, halvår).


För enstaka gång kan bankgirot eller Swish nr 1230417865 användas.

Senior

Medlemsavgift: 450 kr

Anläggning Årskort: 1 500 kr

Anläggning Halvårskort (1/1 - 30/6 eller 1/7-31/12): 1 000 kr


Licens för annan klubb

Anläggning Årskort: 3 000 kr

Anläggning Halvårskort (1/1 - 30/6 eller 1/7-31/12): 1 700 kr


Familjekort

Medlemsavgift: 800 kr

Anläggning Årskort: 2 800 kr

Junior

Medlemsavgift: 300 kr

Anläggning Årskort: 1 300 kr

Anläggning Halvårskort (1/1 - 30/6 eller 1/7-31/12): 800 kr


Licens för annan klubb

Anläggning Årskort: 3 000 kr

Anläggning Halvårskort (1/1 - 30/6 eller 1/7-31/12): 1 700 kr


Övrigt

Rida enstaka gång, icke medlem: 150 kr

Rida enstaka gång, medlem: 100 kr

Lektion i klubbens regi ej anläggningskort : 100 kr


UTHYRNINGHeldag

800:-/enbart manege

1500:-/ ridhus, parkering, kök, cafeteria o toaletter

Halvdag

600:-/enbart manege


Kl: 07.00-13.00 eller 13.00-19.00

Hinderpark:

500:-/halvdag

1000:-/heldag


HIRKus Bg 5832-6604 endast för betalning av aktiviteter i HIRKus regi.


Vid frågor kontakta:
Catarina Svensson 0706624011